UPDATED/Messages I have received today

Published: June 3, 2017 at 1:14pm

Incidentally, before anybody questions these messages I am posting – they are all real people with real telephone numbers and email addresses. I also reply, and then they reply in turn.
5 Comments Comment

 1. Angela Galea says:

  Biex taqleb mal-Labour illum, fl-istat ta’ korruzzjoni li ghodos fih, trid tkun bilfors korrott jew fanatiku ghama.

  U x’aktarx ukoll li xtrawkom b’xi position of trust jew job mhux produttiv mal-gvern. Xejn izjed u xejn anqas. Zgur ma qlibtux ghax ghandkom principji u morali sodi. Qlibtu ghax ghalikom jghoddu biss il-flus u tigu ghal ghajnkom minn kollox u kulhadd.

 2. It has been truly exhausting in every way possible.

 3. Spa says:

  Nikteb in-numri fuq il-karta tal-vot u ghajnejja mimlija dmugh.

 4. The Sting says:

  Imissek hrigt bhala kandidat, Alla jbierek kemm taf nies! Mela tahseb li ahjar inlestu ghal tkaxkira ohra? Minjaf kemm se jifrah Joseph li ghallinqas ma xtrakx ghalxejn. U minjaf kemm serrahtlu mohhu li jista jkompli bil hnizrijiet li kien qed jaghmel qabel waqqa li gvern li kontu ilkom 25 sena tippruvaw tiehdu. Nifrahlek.

 5. How cynical people can be. Aside from the fact that fake messages don’t come from real numbers and real email addresses, an intelligent person should be able to distinguish between a faked message and a real one.

Leave a Comment