Joseph u Anglu imorru l-Haiti

Published: January 29, 2010 at 10:40am
Jekk jitla l-Labour nistghu nizzewgu

Jekk jitla l-Labour nistghu nizzewgu

Joseph Muscat u d-deputat tieghu Anglu Farrugia marru l-Haiti biex it-terremotati jwassalulhom għajnuna umanitarja mingħand il-Moviment Gdid tal-Progressivi u Moderati.

Qabel ma telqu, Muscat ghamel zgur li jiccekkja l-bagalji kolla, biex ma jmurx ikunu vojta bhal dak l-imbierek brown envelope ta’ martu.

Kif waslu Port au Prince, Farrugia irrimarka kif kien jidher li f’Haiti ghandhom problema ta’ immigrazzjoni illegali hafna izjed kbira minn ta’ Malta, u ssuggerixxa li siehbu li forsi jistghu jiehdu ic-‘cens’ jaghmlu xi meeting bilaterali jew tnejn.

B’hekk jistghu jaqtghu lil Haiti minn fuq il-lista ta’ pajjizi fil-‘world tour’ li se jaghmlu tal-Labour fil-gimghat li gejjien.

Muscat beda jsejjaħ lit-tfal madwaru u ma’ Farrugia. Fetaħ bagalja kbira u minn ġo fiha beda joħroġ salt toys.

“Ara kemm inħobbukom,” beda jhanxer, “anke jekk inti tifel jew tifla Gej tista tiehu xi Action MEn jew BaRbie minn tal-Labour!”

Uffiċjal tar-Red Cross ra l-geggwiggija u mar jigri fuq il-post.

“Excuse me, sir,” qal lil Muscat u lil Farrugia. “But these children aren’t eating.Toys are hardly appropriate.”

Farrugia sejjah lil-cameraman ta’ Super One, biex zgur jigbed filmat tal-mument storiku, u ha l-qaghda ta’ spettur.

“Like dett no,” qal lit-tfal. “Who not eats, no toys, eh. Imbaghad la darba tieklu, tilghabu.”

U hataf l-Barbie lura.

“Tibzaghx, Ang,” qallu Muscat. “Wejst not, want not, kif jghidu Brussels. Issa dawk intuhom lil Toni ha joqghod kwiet. Dak joghxa bihom il-pupi tal-plastic.”
3 Comments Comment

  1. Kev in Hajti says:

    Dis iz a tru stowri. Daffni daz not laj.

  2. Scerri S says:

    Wit: The ability to perceive and express in an ingeniously humorous manner the relationship between seemingly incongruous or disparate things.

Leave a Comment