A Christian writes to L-orizzont

Published: February 19, 2010 at 3:58pm

I'll let Sharon say it for me: bollocks to that

I'll let Sharon say it for me: bollocks to that

L-orizzont, today

Korrispondenta bla preċedent
minn Nisranija, Floriana

Sur Editur,

Il-Partit Nazzjonalista, b’ Law­rence Gon­zi b’kollox, għandhom biex jiftaħru bil-korrispondenta li għandhom, Daphne Caruana Galizia (ritratt), mara li ma tistħi minn xejn u minn ħadd. Spjuna fuq il-familji. Kattiva u irresponsabbli. Tidher li ma temmen b’xejn. U Gonzi jistrieħ fuqha għalkemm kien President tal-Azzjoni Kattolika.

Jaċċetta fi ħdanu mara bħal dik li toffendi lil dak u lill-ieħor. Ftaħru biha Partit Nazzjonalis­ta minflok tistħu! Għandha aktar grazzja mal-klieb milli man-nies. Tieħu gost tara l-­klieb tagħha jagħmlu għall-pulizija u tiftaħar.

Qatt fix-xena Maltija ma nzer­tat kittieba li l-gost tagħha hu li tagħmel il-ħsara. Milli jidher għand­ha x’taħbi u għalhekk tip­prova titmejjel bin-nies u tirrikatta biex tinfluwenza l-ġudikaturi.

Prosit lil min iridu fosthom Gonzi u l-partit tiegħu!
17 Comments Comment

  • M Pirotta says:

   Kien hemm kumment tajjeb ghall-ittra ta’ Kurt:

   Labour is the government in waiting and waiting and waiting and will keep on waiting for many many years.

  • Ciccio2010 says:

   Problem is I cannot remember any one of the points or proposals Kurt refers to in his letter. What points and proposals?

 1. Mark Bonello says:

  Nahseb din kitibha fuq il-mobijl bejn shift u iehor fuq ix-xarabank!

  Pathetic … cannot wait to see more facts surfacing, especially in the law courts (where it matters) so that these people get what they deserve and land with a thump after their bubble bursts.

 2. vincent b says:

  It seems that you are hitting them were it hurts, but l was amazed mostly by “spjuna fuq il-familji”!

 3. SPTT says:

  This getting more and more hilarious by the second. Can this guy possibly be serious? He sounds like something from the Jurassic Age.

  • Alan says:

   5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

   … boy, this blog sure as heck covers that commandment for staying young.

   At this rate, I’ll live to be 100.

  • Snoopy says:

   Another modern and moderate progressive who has been woken up by Muscat’s earthquake.

 4. Tony Muscat says:

  Minn fejn iggibhom dawn ir-ritratti? They are great :)

  • Ciccio2010 says:

   Tony, I had the same question. Knowing Daphne, Fejsbuk is the first suspect.

   [Daphne – Yes, the photo came from Sharon’s Facebook album.]

   From Sharon’s expression, I would have thought this must have come from her No to Europe campaigning some years ago. But then it seems to have been taken at the Centru Nazzjonali, where everything is red.

   I wonder what the speaker was saying on that stage to have provoked this reaction.The others in the background look rather focused.

 5. pat says:

  Lanqas haqq li sforz li ghamel dan biex kiteb, u min jaf kemm habbel rasu! Imisshu jaghmel bhal Tony taghna, jghajjarha “uglu venim” u lest. Short and sweet.

 6. John Schembri says:

  Din in-nisranija hija wahda minn dawk ta’ din l-istorja:
  Post: Wied il-knejjes Hal-Luqa qabel il-gwerra

  Zewg rghajja iggieldu bis-skieken fuq xi moghza. Iz-zija ta’ missieri Manan kienet ghadejja mit-triq wara l-glieda u rifset fuq id-demm.

  Wahda li kienet fuq l-ghatba qaltilha “Ar’hemm, tirfisx fuq id-demm ta’ l-Insura!” U Manani, li zaqqa kienet tesgha hobza imma kelma ma’ tesahhiex dlonk wegbitha: “Ma’ kentx nuf li l-Insura jughtu bis-skieken!”

  Kull tant nigi bejn halltejn min hu Nisrani, jekk hux xi hadd li j/tinqeda’ bin-nome de plume ta’ Nisranija jew xi ateja li tikxef l-ghawwar ta’ min suppost jaghtina ezempju b’imgiebtu. Jidher bic-car minn din l-ittra, il-livell tal-gurnalizmu ta’ L-orizzont.

 7. Mario says:

  Sharon minn jafha hija mara tal-genn. Ma naqblux fuq hafna affarjiet u ma tafx fejn qieghed maghha imma n-nisa hekk inhobbhom li r-rispons taghhom ikun “unexpected”. Inkella jkunu monotoni!

 8. Hot Mama says:

  I can hear his dentures clicking in disapproval

 9. Brian says:

  @ L- Orrizont

  Tafu kemm sawwatu nies fis sebghinijiet? Tafu kemm ghamiltu hajja mizerja ghall familji bhal ta’ Daphne, tieghi, w haddiehor? Tafu kemm litteralment qtiltu nies ta’ l’affarijiet tagghom bl’ inqwiet, minhabba ir- rejba u mibgheda taghkom. Tista tahseb…ghamiltu ‘Il- Fusellu’ martri meta qatluh. Meta dan il – bniedem kien PARASITA fost in – nisel Malti. Tafu li hadtu ir- ruh intkhom stess meta gie nieqes? Tafu li wzajtu l’ SMU kontra il Mlatin, b’ hdura li tara biss f’ pajjizi bil ligi tal jungla? Nahfrilkom, biss ma’ ninsiex!

Leave a Comment