They're pouring in: another star comment

Published: May 29, 2010 at 6:18pm
Biskuttina pregudikata kontra NoRRmAHHnTTT LowILLLL

Biskuttina pregudikata kontra NoRRmAHHnTTT LowILLLL

Matthew
A new Maltese word: predigest. From this post on Il-Pjazza:

“Lowell is an educated man, he understands the merits of people and is not a blind football fan type of person…. You are just predigest.”
90 Comments Comment

 1. John F. says:

  mittkanik
  liptop
  Santa Vendra
  mobajn
  giex minflok zewg u din komuni hafna
  sprejn
  windscreem
  spartin plugs
  iljam
  u biex naghlaq Pac minflok Pace u din issa saret drawwa u anki jghidu il-qarrejja ta’ l-ahbarijiet

 2. John F. says:

  IL-gisem tal-bniedem fil-Malti:

  L-iskutella ta’ rasi
  IL-kappell ta’ ghajnejja
  IL=habba ta’ghajnejja
  il-qoxra ta’wicci
  il-qampiena ta’grizmejja
  il-hajta ta’ lsieni
  il-basla ta’xaghri
  il-pala ta’idi/sieqi
  il-gwienah ta’ dari
  il-ponta ta’lsieni
  is-saqaf ta’halqi
  ix-xewka ta’dari
  il-qasba ta’sieqi
  il-galletta ta’rkuptejja

  Xi nsejt?

  • Not Tonight says:

   il-qarquca ta’ widnejja,
   il-warda ta’ hugbejja
   il-bokka ta’ l-istonku
   is-sinsla ta’ dari
   it-tambur ta’ widnejja (u nghidu wkoll: taqqabbtli t-tambur ta’ mohhi)
   il-ponta ta’ mniehri
   il-habba ta’ l-ghajn
   il-ponta ta’ l-imnieher
   il-qafas tas-sider
   id-dras ta’ l-ghaqal
   il-musrana l-ghamja

  • Karl Flores says:

   It-toqba ta’ sor….i,
   It toqob ta mniehri,
   l-ponta ta’mniehri. hu xi ohrajn.
   Imma ghal issa daqshekk, John F
   ghax waqetli il buttery.

   • Joy Saunders says:

    Karl kemm inti vulgari. Kienhemm ghalfejn taqa baxx meta stajt semmejt biss mniehrek?

  • Brian says:

   Ahem… Is-sigriet tieghi…ssshhh!

   • Karl Flores says:

    You could have said, ”is-suf ta’ sigr…. tieghi” But this is for AO or AA at least. Part of our nature study.

  • Charles J Buttigieg says:

   Ilma fil-pulmun
   Gas fl-istonku
   Zokkor fid-demm
   Pressjoni gholja

   Dan fabrika tal-luminata mhux gisem ta’ bniedem!

  • Tony says:

   John, I am hoping you are not comparing the above to the initial word corruption list. They are great descriptive words for the human body.

  • melita says:

   Well Done !

   You mentioned the Anotomy in nice way !

   Good Luck

  • MarioP says:

   Is-suf ta’ sidri?

 3. U tisma’ hafna bar-geyn f’lok bargain, tapleeka flok tapplika, illapurtah f’lok irrapurtah, Bikkikara flok Birkirkara, Had-Dingli bis-sing b’kollox flok Hal Dingli (imma din hawn hafna bhalha), dijafjamma m’inix cert dwarha pero. Is-sens jghidli dijaframma imma taf dahlet hekk.

  • Charles J Buttigieg says:

   Konsonanti Xemxin u Qamrin.

   Hal Ghaxaq
   Haz Zabbar
   Hal Muxi
   Had Dingli
   Hal Saflini

   • Charles J Buttigieg says:

    Ever wondered the origin of Bingemma? Was it Bin Gemma? And was Birkirkara Bir Kirkara? Birkirkara is still written B’Kara by some people today.

    [Daphne – The Bin in Bingemma is Ibn. Birkirkara: Bir il-Kalkara/the well at the lime kiln.]

  • Not Tonight says:

   U issa sirna ghandna ‘xelta’ ta’ kollox. X’gara mill-kelma ‘ghazla’? U haga ta’ l-ghageb, kollox sar ‘konvenjenti’ u l-hwienet ghandhom is-‘Simpatija’!!

   Imma l-iktar haga li tqabbizieli hi li ta’ kull sena, hanut partikolari ‘irahhas il-prezz u mhux il-kwalita’ – la mhux irahhas il-kwalita’ mela allura qieghed ibiegh l-imbarazz.

  • JP Bonello says:

   It would seem that Kirkara is a corruption/variant of Kurkara = “vallee très profonde encaisee”.

   [Daphne -It’s kalkara.]

 4. Student tal-Università says:

  Anke niktbu b’Malti ħażin ġiet drawwa.

 5. Insolja says:

  What a coincidence! X’kombinejxin!

 6. Erasmus says:

  The old name for Santa Venera was Santa Veneranda; the “Vendra” corruption possibly owes its origin to the similarity with the full name of the saint.

 7. trab ta l-art says:

  And now… irkotta war next operation, on facebook >

  http://www.facebook.com/pages/Jien-irkotta-nghid-mhux-rikotta/126196440738433

 8. Anthony says:

  Hatni ghandu stepni (a mistress) u t- trak marlu l-gardenxaft (guarding shaft).

  • RS says:

   Actually,it is a corruption of “cardan shaft”.

  • C Falzon says:

   Actually ‘Guarding shaft’ is an even worse corruption than gardenxaft, the later being phonetically closer to the original.

   Actually what it came from originally is ‘Cardan chaft’, that being a shaft with Cardan joints, or ‘universal joints’ as they are better known.

   The cardan joint is often called ‘cross’ locally (kross in Maltese?), the ‘cross’ actually being just one part of the Cardan joint.

   • Keith says:

    Actually, Cardan joints were invented by Gerolamo Cardano. Miskin, we call him garden

    I have heard of the hardy spicer joint used on early Mini driveshafts referred to as il-kross.

    Differejxin

    My personal favourite is:

    -Rajtha lil Kim?
    -Kim min?
    -Kimpressewr!

 9. Anthony says:

  What is wrong with predigest ?

  It is the stage before turning indigest.

 10. Albert says:

  L-isbah wahda – xokappsover!

 11. What about the most popular – pirmli?

  Or the village woman who thought she was pregnant as “m’ghadiex tara” and my aunt thought she meant she had become blind so tried to console her and couldn’t understand why everyone else was congratulating her.

 12. Jo says:

  nixxi = nixtri
  tratti = ritratti.
  felicitator u fakulater = facilitator
  imperial = period
  hibiscus = bibiskuwa
  dal hobz qamh misjur = dal hobz tant misjur (ghadu hiereg mill-forn)

  Meta konna nghidu il-litanija bil-Latin – Virgo impotens – ezatt bill-maqlub imma kienet tinghat bl-akbar devozzjoni u mhabba.
  It-tfal iz-zghar waqt li jkantaw l-Innu Malti – aghti d-demm lil min jahkimha.

  • Hot Mama says:

   u “bata taht il-hajt ta’ Ponzju Pilatu”

   • Fonzu says:

    Meta kont zghira jien kont nghid “bata taht il-haqq ta’ Fonzu Pilatu” ghax tal-hobz kien jismu Fonzu. Imma eventwalment tghallimt.

 13. Dandy says:

  Let’s put the boot (sing. of bwiets) on the other foot. The Maltese word for someone whose chin and lower lip project is “faqmi”. A ricottissima lady was describing one such acquaintance of hers: “You know, she has a “fuck me” face.”

 14. Joe says:

  Had-Dingli hi tajba, u mhux hal Dingli

 15. Alex says:

  Once a woman told me she had “il-mukrana”. It took me a week to figure out that she was referring to having migraine.

 16. Pat says:

  kopja-koppja
  pugcer-pushchair
  bulubief jew conbif-corned beef
  putruna-pultruna
  litratti-ritratti
  vuldieri-from the Italian ‘vuol dire’ (igifieri)
  pads-sanitary towels
  sonforini-sulfarini
  cube tal Knor-Knorr cube
  Confort-referring to all fabric conditioners
  20cent-20cents

 17. Karl Flores says:

  One of the most common excuses, when somebody cannot read is, ”Ara taqrahhilix daxejn, ghax m’ghandiex in-nuccali tal-vicin fuqi”.

  And those who cannot write or read, ”Jien mghandiex skola, tafx, daqxejn iljorant”.

  Fil-gwerra, ”kulhadd ghax-xejter.”
  And to float = tifflowtja.
  “Dawn il-flus ta l-Unjoni Owropea, ma’ nifhimhomx, ahjar qbajna bi dicimali.”

 18. pippo says:

  erasmus,

  By the old name for Santa Venera, do you mean the village or the patron saint? The name of the village of was Hal Kaprat. In fact Hal Kaprat wine makers started in Santa Venera (Delicata) and the small winery is still there at the beginning of Braille Street.

  • Erasmus says:

   The saint. “Vendra” could have came about through the same process of metathesis which responsible for “petlor’ in Maltese and “horse” in English from the Anglo-Saxon “hosr”.

   Something you wrote has intrigued me. Where exactly is the former Ħal Kaprat winery? Is it the building which was for a time known as Gubbio House?

 19. pippo says:

  jo
  Niftakar meta konna zghar nghidu ir-ruzarju bil-litanija bil-Latin ommi x’hin kienet tghid “vaz honorabli” konna ninfaqaw bid-dahq.

 20. Gear Fish Two Knee, AKA Zuzu says:

  @ Anthony; guarding shaft? It’s called CARDAN shaft, jghidulu ukoll prop.shaft, prop. hija propeller imqassra, jew drive shaft.
  Tal-barrieri tal-gebel tal-franka, il-‘conveyer’ jghidulu gunvayar.

 21. red nose says:

  Bubble-gum Palace (Buckingham Palace) Foxtrot street – Oxford Street – Skotla (Scotland) Ingriterra (England) – Irkotta – (Rikotta) ecc ecc. One a person told me that she went to London and then to England.

 22. A. Charles says:

  A frequent question asked by people visiting my dental surgery is “What Pepsodent should I use?” instead of the word toothpaste. Another is people wanting a “milling” for their teeth which must be a cross between filling and mili (sic!),

 23. Hot Mama says:

  Totally unrelated to this blog post…but it is relevant to the Social Networks debate.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1282573/In-bath-thinking—Minister-warned-1am-tweets.html

 24. Jo says:

  Daphne prosit ta’ dan il-blogg. Almenu qed inkunu aktar rilassati.

  Nissugerrixi li naqbdu daqxejn ma’ tal-media ghax veru johorgu b’kull wahda p.e. ezaminazzjoni flok ezami u f’ riklam ghal gita jsemmu d-dghajjes ta’ Venezja flok gondola – forsi biex juzaw Malti pur.

  Zball iehor fil-PPPs li qed jintuzaw fil-knejjes – irroddu hajr flok inroddu hajr.

 25. red nose says:

  This is unbelievable but true: heard on a cooking programme on TVM, “Zid ftit zejt olive oil.”

  • Not Tonight says:

   Are you sure he didn’t say ‘naqa zejt’. ‘Naqa’ has been my pet-hate for some years now. Naqa, Naqa, Naqa, Naqa – I wish they would actually really fall down, and then they can say ‘naqa’ to their heart’s content.

 26. MikeC says:

  Whilst on the subject of comments, is this guy the one with the court case for inciting racial hatred?

  Is it still going on?

  [Daphne – No and no. But I suspect he is the very same Dr Lawrence Galea – a retired civil servant – who was prosecuted by the police for throwing flyers about the university campus with my name and photograph on them, and various obscenities including racial slurs. The case is ongoing. His defence lawyer is……the deputy leader of the Labour Party, Anglu Farrugia.]

  lgalea(14 minutes ago)

  ““Why do you ask us about the World Cup? Why don’t you ask us why we feel that we are dying in here? We like football but there are more important things you should be asking us,” said one resident, who declined to give his name.”

  Just shut up and go back to your own countries in Africa. The Maltese citizens have shown time and time again that they do not want you here. Stop showing your arrogance

 27. Brian*14 says:

  @ Karl Flores
  And those who cannot write or read, ”Jien mghandiex skola, tafx, daqxejn iljorant”.

  Ghallinqas miskin dan ammetta li m’ghandux skola – jien smajt wiehed jghajjar lill iehor ” Tghidx paprati, kemm int aljurant”

  Jahasra trid tghid.

 28. ta' sapienza says:

  Laceritka-Luce electrica
  ckina-kcina
  Gobon tal-barbaggan-Parmeggian

 29. Hypatia says:

  @Joe: British children have been known to recite the Lord’s Prayer as “Harold be they name…”.

  Most of the confusion in the examples cited are due to the presence of one or more of the letters (phonemes) known as “konsonanti likwidi” which are l,m,n,r. These are often confused one with the other and not only by Maltese speakers.

  [Daphne – British CHILDREN, Hypatia, not adults. Adults are supposed to be literate.]

  As regards parts of the body, maybe one was omitted due to, shall we say, good manners: ras-iz-**** I think basla tax-xaghar was not mentioned either.

  The female exterior sexual organ is known in Maltese by the word in Arabic which means “bird’s nest” — that’s why you will also find it in Maltese toponomy. But then the male sexual organ is also euphemistically called “l-ghasfur” – what more natural destination for the bird if not the nest?

  Actually, these “mistakes” or variations are what gave rise to new languages. Otherwise, most of Europe would still be speaking Sanskrit or some earlier version of it. Latin, Hellenic, Germanic, Slavic all have a common origin together with Farsi, Pashtun and others as Indo-European languages.

  [Daphne – Again, you’re comparing the age of illiteracy with the present. Writing SLOWS the development of language, and that’s why European languages have been more or less static – relatively speaking – since the invention of the printing press. When words are written down, they are ‘frozen’ and that’s the form they keep. The high rate of shifting consonants and changing shapes of words in Maltese is directly linked to widespread illiteracy. People who can read and write don’t have problems with shifting consonants. They know where they should go.]

 30. Charles J Buttigieg says:

  The sales assistant at one of our hardware shops tells me that he had clients asking for ‘skuzi zija u zokk’ instead of xkupa bil-lasta. Also common is ‘skuzi mop’, ‘skuzi toilet’ and ‘skuzi taz-zibel’.

  [Daphne – Very arkotta. A friend who regularly hosts groups of people for events was nonplussed to be asked by one woman, ‘Ghandek naqa toilet?’ She was tempted to retort: ‘You’ll be pleased to know there’s a whole one you can use.’]

 31. Leonard says:

  Using the new coined word, how about LGBI – Lesbian, Gay, Bisexual and Inbitwinhoms?

  [Daphne – Just imagine when the debate on the cohabitation bill begins, all the fun the Liquid Consonant Brigade are going to have with somohesswali.]

 32. William says:

  ofs ta’ nhar

  minflok nofs ta’ nhar…

 33. JP Bonello says:

  Actually, if some local food producer decides to use that as his trade-mark (Barn-Owl Cheese, a Maltese Speciality) – let me advise him I’m holding all the rights to the name!

 34. SDS says:

  Stew = stewn
  Ash tray = ashtrade

 35. When we say “zanzan libsa” – is there an equivalent word in English?

  [Daphne – No. It’s a good word.]

 36. whoami? says:

  U l-winchester sauce hadd ma jhibbu? Xtrajt vazun tac-ceramajka vera sbejjah, Dilor!

 37. Alex says:

  Once we spent a whole month coming up with the most hilarious translations of Maltese proverbs. Try it; it’s fun.
  e.g. biscuits in the mouths of donkeys – biskuttini f’halq il-hmir.

 38. eros says:

  A couple of the most common – enumilju and konolli. This is all very funny but at the same time truly pathetic. Who, or which ministry or NGO will attempt to stop this degradation of the Maltese language before all the above cited words become entrenched and acceptable?

 39. il-bennej says:

  Insejtu: Inqatta’ l-gebel bil-BENZO = bandsaw!!

 40. Camilleo Bento says:

  Suspender Centre (suspended sentence)
  Dak ta’ David (affidavit)
  Suction letter (sanction letter)
  Taxxa tal-VAT
  twieqi bil-Hoovers (louvres)
  Contraception Street Mosta (Constitution Street Mosta)
  L-interdett (l-internet)
  Tazza Cino (capuccino – cup of cino)
  Arjurant
  Naqa (intended as a bit and not I fall)

 41. Puffer says:

  sengwicc – sandwich

 42. Leonard says:

  “Immorru b’tal-linja jew by walk?”

 43. maria aquilina says:

  Menuta flok minuta.

  Hawn xi hadd li jista jghidli liema hi tajba.

  Din il-kelma nismaghha fuq l-istazzjon nazzjonali regolari kuljum.Tghidx kemm nirita ruhi.

  [Daphne – Mhux ovvja li minuta? It’s not as though we’re the ones who invented the word.]

 44. ta' sapienza says:

  Ftakart ohra
  Bathroom semi sweet- ensuite

 45. Marisa Attard says:

  How about gilda tal-lumi – lemon zest? This was an ingredient in a recipe in a Maltese website. In Ghajnsielem pills are referred to as pinuri. Recently a neighbour asked me if I had seen her luzar (bed sheet) because it was blown away.

 46. Andy says:

  Can I please mention this one if it hasn’t been mentioned already. I know its in English but I cannot find in any dictionary the word “overspeeding”. When I grew up it was just “speeding”.

  • Edward Clemmer says:

   There is “overtaking” a car when you pass it by. “Speeding” is simply going “over the limit,” there is no such thing as “overspeeding” in my experience of the English language in America.

 47. Erasmus says:

  Yesterday, Lou Bondi’s illustrious guest, one L. Gonzi. at least three times said “arjuplan”. He tends to opt for the dialectical “m’hijomx” rather than the standard “mhumiex”. And he is no uncouth idiot.

  [Daphne – Been there, explained that. Arjuplan is in fact the correct version: from aeroplane, which is what we used to call them before they became planes. However, he is in the minority. The rest of us have been overtaken already by the erroneous ajruplan, which takes as its inspiration the Maltese word ajru – which is not the same as the air in airplane, as that would be arja, with the R sound first, like arju.]

  • Erasmus says:

   I think you are discounting the influence of the Italian “aeroplano” here.

  • Joe Brincat says:

   Why is it that we say linji tal-ajru and not linji tal-arja? Therefore ajruplan makes much more sense … arjuplan seems like the maltese version of aeroplano….

 48. Hypatia says:

  @DCG: yes, I am aware of that, standardization and literacy are directly proportional but this does not halt language change which is a long and sometimes imperceptible process.

  It depends what the majority would then decide to use and how much society tolerates. Today we have the Kunsill tal-Malti which, differently from some other countries, is a government institution.

  This purports to establish statutorily (without coercive power) what is and what is not acceptable. I fear though, that rampant mistakes by the media, are a stronger influence.

  One irritating phenomenon which is widespread on practically all radio and TV stations is the ending of adverbs of romance origin e.g. prezentament instead of the correct “prezentement”.

  The ending varies according to the ending of the adjective e.g. kollettivament is correct. Unfortunately, ignorance of Italian is contributing to the massacre of Maltese.

  Then there is usage of such inanities as “reat kriminali” (literally, a “criminal criminal offence”) that I’ve heard used even by lawyers and by public figures who should know better.

  Another mistake which interferes with my blood-pressure is the use of the masculine plural ending with feminine nouns e.g. klassifici instead of klassifiki, klinici insteak of kliniki. I almost suffered a heart attack recently when I heard repubblici. Again, ignorance of Italian.

  I am not a teacher but in my time schools were extremely strict and errors were not tolerated. With the level of English possessed by some students today, one would never have passed even “O” level standard in my time.

  Anyway, you started this discussion with rikotta but you initiated a healthy discussion and for that you deserve commendation.

 49. Jane says:

  I have a question. Why are “Idiots” and “faithful” both referred to as “fidili” in Maltese?

  • Erasmus says:

   Fidili is the Maltese word for faithful. It was initially applied to idiots only in a metaphorical sense (tista’ tafdah għax ċuċ), but has now practically become the literal sense too.

 50. Erasmus says:

  I should have specified that my explanation about the origin of “fidil” in the sense of ‘fool’ is purely an opinion, and not based on any authoritative source.

Leave a Comment