Anglu Farrugia now has a miraculous relic

Published: August 25, 2012 at 12:58pm

Ha nibda naghmel il-mirakli

Anglu Farrugia has just taken something out of his pocket, touched it against Mintoff’s coffin, and returned it to his pocket.

He will now be performing miracles with this relic.

And being a highly competitive sort, he will make sure it is more miraculous than George Preca’s shoelace.
27 Comments Comment

 1. Jozef says:

  Jason Micallef turned up wearing a striped tie, ever the chav.

 2. Jozef says:

  The Labour ladies all kept their veils on. Do they even know anything related to faith and its form?

  Ara vera lanqas jibdew.

  • maryanne says:

   You’re right. And whose idea was it to take that baby to this funeral. And he’s not even wearing a hat/cap in all this heat and direct sunlight.

 3. Min Jaf says:

  Mela Anglu Issa ser ibambalulu wahda sew li Jason Micallef fl-elezzjoni generali l-Mosta, ghax Anglu Issa ghandhu ic-charm tal-voodoo tal hekk imsejjah salvatur.

 4. Hibernating from Malta says:

  Since when does Yana Mintoff Bland, IRA supporter and Texan so enjoys wearing a veil? Seems to be like she’s trying to copy Michelle and her love for chav Tin-foil dresses. U hallina!

 5. ciccio says:

  Anglu is full of Gadgets, as usual.

  It could have been “il-pjan” – the one with which the Malta Labour Party will reduce water and electricity tariffs in a “sustainable” manner.

 6. Jeanette says:

  m hemx li jamel xi miraklu mijak! Kemm int mara hadra u hazina jaq. missek tisthi tikteb dawn l affarijiet.. Ftakar li kulhadd isib kapell jigih ta u probabli tieghek fil vicin jekk tahseb li qed tidher helwa man nies

  • Wormfood says:

   Jeanette tgħaddilek minn rasek li mhux li mhux n-nies kollha bla karatru u jagħmlu l-affarijiet biex jidhru ħelwin?

   • thomas says:

    qisek xi wiehed minnhom int wormfood

   • Wormfood says:

    Min dawk li jiġu jaqaw u jqumu mis-sentimenti prezzjużi tan-nies li jqimu lil Profeta Mintoff (PBUH) ux?

   • jeanette says:

    al informazzjoni tijak jien ma nqim l ebda profeta ax hadd minnhom ma jigi jtini l flus biex nghix. imma jekk diz zibel ma tamixl l affarijiet biex taparsi tider brava man nies ma nafx jien. probabli xi wihed bhala int :) bleqq

 7. Wormfood says:

  Even Stalin is being venerated as a saint by some in Russia so I’d hardly be surprised to see the local serfs pillaging the coffin for relics.

  http://www.youtube.com/watch?v=iHjsx0DsI_s&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=dPA-eDaB4GM

 8. Min Jaf says:

  X ironija. Mintoff fit-tebut mghotti bil-bandiera bil-George Cross meta huwa lanqas biss kien qieghed Malta tul il-gwerra u kien jghajjar lil Inglizi ghax tawh lil Malta u, li kien ghalieh, kien jarmieh.

  Fil-fatt meta ha l-gvern f’idejh u pogga lil Agatha Barbara President, il-medalja attwalment twarrbet f’ kexxun ta’ skrivanija u anke kiEnet ittiehdet illegalment minN skrivan mintoffjan.

  Fil-mewt ghamlulu dak kollu li kien ikasbar matul hajtu: Espost b’ kuruna tar-ruzarju mdawwra ma jdejh; mdawwar gewwa knisja wara l-ohra; mdawwar bl-isqifiet u monsinjuri u, kif ga semmejt, mghotti bil George Cross.

 9. Ken il malti says:

  Soon Anglu Farrugia will be channeling the spirit of Dom Mintoff like his phony pyschic look-alike James Van Praagh does and equally failing miserably at it.

  http://www.youtube.com/watch?v=t07UzTcApMI&feature=related

 10. albert laferla says:

  DIn bis- serjeta ta’ Anglu Farrugia, ghax maj murx iddahalla g… martu.

 11. Peppa says:

  Ghax ma jmurx jimsah s***u biha.

 12. carlos says:

  This funeral has highlighted the hypocrisy of the Maltese starting from the Church, the NP and the MLP. All hypocrites. Remembering the 70s and the 80s and seeing all these eulogies about Mintoff from the church and NP boggles the mind..

 13. Bob says:

  kien ilu ma jidhol San Gwann mill-50ijiet.

 14. Brian*14 says:

  Anglu Farrugia – xempju ta’ terrur u njoranza.

  ‘on d rekort’, ‘Empire Station’, ‘taks force’, ‘m’hiniex tekniku’.

  M’hinix f’dinja, m’ghandix il-kompitu, ma’ nistghax nindahal, mhux bicca tieghi.

  Tista tghidilna xiz-zokk qed taghmel hemm?

 15. Ronnie says:

  Sad, so sad! This is our political class. So Anglu carries a relic in his pocket, Michael Falzon carries a Santa tal-Madonna in his pocket and Tonio Fenech speaks to the Madonna.

Leave a Comment