Among a people generally corrupt, liberty cannot long exist

Published: January 8, 2017 at 4:52pm

All who have ever written on government are unanimous, that among a people generally corrupt, liberty cannot long exist. (…) The true danger is when liberty is nibbled away, for expedients, and by parts.

– Edmund Burke, Letter to the Sheriffs of Bristol, 1777
  • observer

    Jien il-bully tal-mannara, u dan siehbi ta’ hdejja gwapp daqsi. Hawnhekk gejna biex nixorbu u ‘nixxalaw’, you know – u tassew ghandna biex u ma’ min.

    Bil-haqq, din il-pastazata ta’ lbies li ghandna fuqna mill-hanut tieghu gibnihom – lili tahomli bla hlas.