Ir-rulink kless

Published: January 6, 2017 at 4:19pm
  • Spa

    Nispera li l-politika tieghek tippermetti coffee morning bhal ta’ Parnis. Inkella insih il-vot. Ghax jien nivvota ghall-kultura.

  • observer

    Forsi? X’forsi forsi. Dak jikolhom bil-hobz affarijiet bhal dawn. Ma nikskantax li diga’ ftiehem mal-kappillan biex jaghmillu funeral bhalu – u kull tfajla xxejjer il-mannara, naturalment.

  • Queens. Indeed. Both Parnis and Grech.