Adrian Delia: stat ta’ fatt

Published: October 12, 2017 at 10:16am

The leader of Malta’s Nationalist Party is a little OCD when it comes to compulsive use of certain expressions with which he tries to emphasise that he is telling the truth.
12 Comments Comment

 1. Henry S Pace says:

  Stat ta’ fatt li Delia hijacked the PN.

 2. Anthony T Mamo says:

  Kummidjant. Ma nissaportix narah.

 3. WhoamI? says:

  Reminds me of “on dee rekort”

 4. Genn says:

  Stat ta’ fatt, ghaddew tlett gimghat u Delia ghadu m’ghamel xejn. The true Nationalists are feeling vindicated.

 5. Gez says:

  He has the same mental make-up of those who apply for Big Brother with the desire for notoriety and weird endorsement.

 6. Ghal Ghawdex Ahjar says:

  X’ qal fl-ahhar li illum ma qaliex u qaghd attent?
  Kemm ghandek ragun, Daphne – bhal ma kellek dejjem – tghidlu Deliar.

 7. J.Mizzi says:

  Not fit for purpose.

 8. Rosie says:

  Lanqas biss jaf li qal “stat ta’ fatt” aktar minn 20 darba u qal li ma qaliex ghax kien attent. Jikkoncentra – siegha u nofs jistennewh l-akbar irjus tal-pajjiz u hu jjqalleb l-ilbiesi.

  Hallina, u dabbrulu rashu ‘l hemm.

 9. Grace Galea says:

  Stat ta’ fatt li l-PN beda t-trapass tiegħu b’Deliar Kap.

Leave a Comment