HEATWAVE POWSTER MAHRUG MIL-KUMITAT TAL-HEATWAVE

Published: July 16, 2010 at 11:57am

Oh for crying out loud.....

Oh for crying out loud.....

The silly season gets siller: this is an actual letter circulated by the Ministry of Health, the Elderly and Community Care to those who run day centres for old people.

Golly, did you know that we have a KUMITAT TAL-HEATWAVE?

You’d think that somebody who has lived through 80 Maltese summers would be more than able to cope without some patronising POWSTER (both singular and plural, apparently).

And if powster, then why not HIJTWEJF? And if heatwave, then why not poster?

Oh, and I just love the bit at the end where the addressees are ‘mheggin biex jibdew iffittxu xi anzjan jew anzjana’. Maaaaaa.

HEATWAVE POWSTER

Qieghed nibaghtlek powster li jittrattaw is-shana u l-affetti negattivi li din jista’ikollha. Il-powster huwa parti minn kampanja informattiva mnedija mis-Segretarjat Parlamentari ghall-Anzjani u Kura fil-Komunita wara pariri moghtija mill-kumitat tal-Heatwaves.

Kif thabbar mis-Segretarju Parlamentari Hon Mario Galea waqt konferenza tal-Ahbarijiet nhar il-Gimgha 9 ta’ Lulju 2010, dan il-kumitat gie mwaqqaf sentejn ilu bl-iskop li jservi ta’ gwida ghad-djar tal-anzjani ghal matul il-perjodu tas-sajf.

Il-Kumitat, b’kollaborazzjoni mal-Ufficju Meteorologiku jinforma minnufih id-djar tal-anzjani hekk kif jigi nnutat li pajjizna se jintlaqat minn heatwave.

Il-Kumitat qieghed jestendi s-servizzi tieghu anke fil-komunita permezz ta’ kampanja ta’ informazzjoni.

Ghalhekk qieghed nitolbok biex gentilment twahhal dan il-powster f’post prominenti fid-Day Centre tieghek.

Filwaqt li nirringrazzjak ngharrfek ukoll li fi ftit jiem ohra se jigu mnedija il-formoli ta’ applikazzjonijiet ghall-premju anzjan tas-sena, inheggek sabiex tibda tfittex lil xi anzjan jew anzjana li tahseb li haqqhom li jircievu din l-onoreficenza.