Chris Cardona: a one-track mind

Published: October 14, 2017 at 12:26am

“I don’t recall any other budget having given so much pleasure.”
8 Comments Comment

 1. Xemiz says:

  Mela taw xi pastizzi b’ xejn?

 2. Malteser says:

  Nice – to get pleasure from the budget as if it is some extraordinary occasion. Cardona, enjoy then.

 3. Agostino Mangion says:

  Of course it gives him pleasure. Instead of giving us a piece of the cake they gave us crumbs so there is a lot more for them to share.

 4. Paul Vella says:

  Mela sahan l-ilma?

 5. just me says:

  L-iktar li hadu ‘pjacir’ huma il-pensjonanti bil-25 centezmu extra li hadu fil-gimgha.

  Hafna hasbu li se jiehdu 2 euro + 1.75 euro ghall-gholi tal-hajja. Imma fil-fatt skoprew li il- 2 euro jinkludu il-1.75 euro.

  Issa l-gvern joqghod jiftahar li zied l-pensjonijiet. B’25 centezmu lanqas pastizz ma tixtri.

  • Storm says:

   Ghandhom tendenza jilghabu bil-kliem. U l-bhahan ta’ followers jqimuh u jcappcpu. M’ghandhomx is-sens komun jaghmlu somma semplici u jindunaw li dan kollu dahk fil-wicc.

 6. may borg says:

  Will they give a discount if you say that ‘baghtni l-Ministru Cardona?’

 7. Storm says:

  I think it is a little Freudian slip.

Leave a Comment